Zdravotné poistenie cudzincov

 • Poistenie spĺňa podmienky stanovené zákonom č. 404/2011 Z.z. o pobyte cudzincov 
 • Poistenie je možné uzavrieť aj vo variante, ktorá kryje náklady na komplexnú starostlivosť v slovenských zdravotných zariadeniach.
 • Vysoký limit poistného plnenia až do výšky 60 tis. EUR
  pro komplexní péči cizinců.
 • Pobočka služieb v centre Bratislavy s jazykovo vybaveným personálom.

Zdravotné poistenie MaxMedical

Obsah poistenia Komplexné zdravotné poistenie pre cudzincov STANDARD Poistenie nevyhnutnej
a neodkladnej starostlivosti PREMIUM
Komplexná zdravotná starostlivosť fail fail
Akútne lekárske ošetrenie ok ok
Celkový limit 60 000 EUR 60 000 EUR
Limit na jednu poistnú udalosť 40 000 EUR 60 000 EUR
Limit na repatriáciu 10 000 EUR 10 000 EUR
Limit poistenia v krajinách Schengenu v rozsahu nutnej a neodkladnej starostlivosti 60 000 EUR 60 000 EUR
Bezplatné asistenčné služby, vrátane služby TeleMedic *** ok ok
Akútne zubné ošetrenie* 50 EUR 50 EUR
Preventívne vyšetrenia fail fail
Lieky predpísané lekárom v rámci verejného poistenia ok ok
Spĺňa zákonné podmienky pre pobyt cudzincov na území Slovenskej republiky ok ok
Těhotenství a porod MAMIČKA možnosť dodatočného poistenia fail
Stomatológia** možnosť dodatočného poistenia fail
Šport možnosť dodatočného poistenia fail

* Upozorňujeme, že zubné ošetrenie je hradené v hotovosti z verejného zdravotného poistenia s limitom 50 EUR.

** Úhrada nákladov nutnej a neodkladnej a preventívnej stomatologickej starostlivosti s limitom 200 EUR.

*** TeleMedic je súčasťou zmlúv s poistnou dobou 12 mes. a dlhšou.

Privolanie záchrannej služby je kryté v prípade bezprostredného ohrozenia života (kolaps, epileptický záchvat, úraz, pôrod).
Poisťovňa nehradí napr. návštevu lekára za účelom odstránenia kliešťa. Odporúča sa navštíviť lekáreň, kde sú k dispozícii pomôcky a prípravky na tento účel.

Zdravotní pojištění cizinců MaxMedical

Zdravotné poistenie cudzincov

Zvládnete uzatvoriť zmluvu za päť minút

Uzavrieť on-line

 

Prečo si vybrať toto poistenie

 

 • zákonné podmínky

  Spĺňa zákonné podmienky pre pobyt cudzincov v Slovenskej republike

 • Telefon

  Pobočka služieb v centre Bratislavy s jazykovo vybaveným personálom.

 • Možnost připojištění těhotenství

  Poistenie tehotenstva alebo dieťaťa s limitom do 7 000 EUR

 • léky

  Poistenie sa vzťahuje na predpísané lieky v rámci verejného zdravotného poistenia

 • předepsané léky

  Poistenie pokrýva všetky zdravotné úkony spojené s potrebnou liečbou

 • odpovědnost

  Bezplatné asistenčné služby vrátane služby TeleMedic, ktorá je súčasťou zmlúv s poistným obdobím 12 mesiacov alebo dlhším.

Čo vás najviac zaujíma

Potrebujem potvrdenie o poistení pre veľvyslanectvo. Je možné mi ho dať?

Na tento účel sa používa poistná zmluva, ktorá obsahuje potvrdenie o zaplatení. V prípade akýchkoľvek problémov s prijatím poistnej zmluvy napíšte na maxima.poistovna@gmail.com. Komplexné zdravotné poistenie cudzincov aj poistenie nevyhnutnej a neodkladnej starostlivosti zároveň spĺňajú všetky podmienky na udelenie povolenia na pobyt. Mať uzatvorenú poistnú zmluvu je nevyhnutnou podmienkou na udelenie víza. Poistenie spĺňa podmienky stanovené zákonom č. 404/2011 Z.z. o pobyte cudzincov a o zmene a doplnení niektorých zákonov na území Slovenskej republiky.

Kde nájdem zoznam zmluvných zdravotníckych zariadení?

Zoznam zmluvných zdravotníckych zariadení je voľne dostupný ZDE

Na aké číslo mám zavolať v prípade, keď napríklad potrebujem poradiť, akého lekára mám navštíviť? 

V takom prípade kontaktujte asistenčnú službu EuroCross Assistance na čísle +421 232 114 081. Na toto číslo môžete volať nielen z Českej republiky, ale aj zo všetkých krajín Schengenu. Asistenčné služby sú poskytované nielen v češtine, ale aj v slovenčine, angličtine, nemčine, francúzštine, španielčine, ruštine, ukrajinčine a vietnamčine.

Práve som uzavrel poistenie pre cudzincov a chcem ho zaplatiť bankovým prevodom. Aké sú platobné údaje?

Pri zmluvách dohodnutých online je možné poistné zaplatiť iba platobnou kartou. Pri dojednaní poistenia na pobočkách partnerov musíte zaplatiť prevodom. Sumu prosím preveďte na toto číslo účtu 228 450 171/0300, variabilný symbol je číslo Vašej zmluvy, ktoré nájdete v hlavičke zmluvy. Konštantný symbol 3558.

Ako môžem lekárovi preukázať, že som poistený?

Identifikácia poisteného v ambulancii lekára sa môže uskutočniť prostredníctvom poistnej zmluvy alebo plastovej karty, o ktorú môžete požiadať na pobočke poisťovne alebo u licencovaného partnera, u ktorého ste uzatvorili poistenie. Niektoré zmluvné zariadenia môžu overiť platnosť zmluvy priamo v systéme poisťovne. Zmluvné zdravotnícke zariadenie potom vystaví poisťovni faktúru na úhradu poskytnutej zdravotnej starostlivosti, ktorá je hradená z poistenia.

Čo znamená pokrytie v tranzitných krajinách?

Tranzit znamená prepravu poistenej osoby z miesta prechodného pobytu do štátu, ktorého je poistená osoba štátnym príslušníkom alebo v ktorom má povolený pobyt. Preprava poistenej osoby do tohto miesta nesmie presiahnuť 24 hodín a musí byť doložená cestovným dokladom alebo dokladom o zakúpení pohonných hmôt.

Existujú limity poistného plnenia?

Áno, v prípade komplexného zdravotného poistenia je celkový limit poistného plnenia 80 000 EUR, pričom limit poistného plnenia na jednu poistnú udalosť je 60 000 EUR.  Pre Nevyhnutnú a neodkladnú starostlivosť pre cudzincov je celkový limit poistného plnenia 60 000 EUR, vrátane nevyhnutného zubného ošetrenia s limitom 50 EUR a nákladov na repatriáciu nepresahujúcich 10 000 EUR pre Nevyhnutnú a neodkladnú starostlivosť aj pre Komplexné zdravotné poistenie.

Ako sa riešia poistné udalosti v rámci zdravotného poistenia cudzincov?

Ak ste boli ošetrení v zmluvnom zdravotníckom zariadení poisťovne Maxima, toto zariadenie vystaví faktúru priamo poisťovni - náklady vám nebudú preplatené (okrem ošetrenia zubov), preto odporúčame klientom využívať len zmluvné zdravotnícke zariadenia. Ak ste navštívili iné zdravotnícke zariadenie a za ošetrenie ste zaplatili v hotovosti, musíte poisťovni zaslať: originál dokladu o zaplatení, lekársku správu, číslo bankového účtu a vyplnené tlačivo Žiadosť o úhradu zdravotného poistenia cudzincov. Tieto dokumenty potom zašlite na adresu info@maxima-as.cz alebo na adresu poisťovne: Maxima pojišťovna a.s., Likvidácia poistných udalostí, Italská 1583/24, 120 00 Praha 2 - Vinohrady, alebo prostredníctvom vášho sprostredkovateľa.

Môžu mi byť udelené víza na základe zdravotného poistenia cudzincov poisťovne Maxima?

Áno, môže.. Poistenie spĺňa podmienky stanovené zákonom č. 404/2011 Z.z. o pobyte cudzincov a o zmene a doplnení niektorých zákonov na území Slovenskej republiky.

Chystám sa do Slovenskej republiky pracovať/študovať. Vzťahuje sa zdravotné poistenie pre cudzincov aj na pracovné/študijné pobyty?

Áno, toto poistenie vás ochráni, ak sa chystáte študovať alebo pracovať, bez ohľadu na dĺžku vášho pobytu.  V rámci komplexného poistenia ste krytý pre prípad liečby choroby alebo úrazu, repatriácie a preventívnej liečby.