Poistenie nutnej a neodkladnej starostlivosti

 • Vhodné pre krátkodobé pobyty do 90 dní.
 • Chránime vaše zdravie v celom schengenskom priestore.
 • Poistenie sa vzťahuje len na nevyhnutnú a neodkladnú zdravotnú starostlivosť.
 • Spĺňa zákonné podmienky pre pobyt cudzincov do 90 dní.

Ako funguje poistenie?

 

Sjednání online

1

Poistenie si môžete dohodnúť online na našej webovej stránke, na našej pobočke alebo u nášho licencovaného partnera.

smluvní zařízení

2

V prípade zdravotných problémov by ste mali prednostne navštíviť zmluvné zdravotnícke zariadenie, ktorého zoznam nájdete na webovej stránke.

placení

3

Náklady na lekársku starostlivosť uhrádza poisťovňa s lekárom alebo zdravotníckym zariadením (zubné ošetrenie sa uhrádza v hotovosti).

 

Obsah poistenia Nevyhnutná a neodkladná starostlivosť PREMIUM
Poistný limit v krajinách Schengenu pre nevyhnutnú a neodkladnú starostlivosť 30 000 EUR
Akútne lekárske ošetrenie ok
Limit na jednu poistnú udalosť 60 000 EUR
Limit na repatriáciu 10 000 EUR
Bezplatné asistenčné služby, vrátane služby Telemedic  ok
Akútne zubné ošetrenie* 50 EUR
Lieky predpísané lekárom v rámci verejného poistenia ok
Spĺňa zákonné podmienky pre cudzincov s pobytom v SK do 90 dní. ok

*Upozorňujeme, že zubné ošetrenie je hradené v hotovosti v rámci verejného zdravotného poistenia s limitom 50 EUR na jednu poistnú udalosť.

** TeleMedic je súčasťou zmlúv s poistnou dobou 12 mes. a dlhšou.

Privolanie záchrannej služby je hradené v prípade bezprostredného ohrozenia života (kolaps, epileptický záchvat, úraz, pôrod).
Poisťovňa nehradí napr. návštevu lekára za účelom odstránenia kliešťa. Odporúča sa navštíviť lekáreň, kde sú k dispozícii pomôcky a prípravky na tento účel.

Poistenie nutnej a neodkladnej starostlivosti cudzincov

Poistenie nutnej a neodkladnej starostlivosti cudzincov

Za zvýhodnenú cenu od 30 EUR/měsíc

Uzavrieť on-line

 

Výhody poistenia

 

 • Splňuje legislativu

  Spĺňa zákonné podmienky pre pobyt cudzincov do 90 dní.

 • ošetření

  Ošetrenia v zmluvných zariadeniach bez priamej úhrady

 • Sami si můžete určit rozsah pojištění

  Rozsah poistenia si môžete určiť sami

 • limit

  Celkový limit výkonu 60 000 EUR

 • Náklady na repatriaci

  Náklady na repatriáciu až 10 000 EUR

 • smluvní zařízení

  Kvalitná a dostupná sieť ordinácií

Čo vás najviac zaujíma

Ako dlho si môžem uzatvoriť poistenie nevyhnutnej a neodkladnej starostlivosti pre cudzincov?

Toto poistenie sa uzatvára na dobu určitú, najviac na jeden rok. Poistenie s dobou trvania do 90 dní slúži predovšetkým na splnenie zákonnej podmienky pobytu cudzincov do 90 dní. Poistenie s dobou trvania nad 90 dní môže slúžiť ako cestovné poistenie pre cudzincov, a preto nenahrádza produkt Komplexné zdravotné poistenie pre cudzincov.

Uzatvoril som poistnú zmluvu online a bola mi zaslaná e-mailom, čo mám teraz robiť?

Vytlačte si poistnú zmluvu a predložte ju príslušnému úradu. Jednu kópiu zmluvy a všeobecných poistných podmienok si ponechajte pre vlastnú potrebu.

Čo mám robiť v prípade poistnej udalosti?

V prípade poistnej udalosti (ak je to objektívne možné) najprv kontaktujte asistenčnú spoločnosť na čísle +421 232 114 081 a postupujte podľa jej pokynov.

Vráti mi poisťovateľ nespotrebované poistné v prípade predčasného ukončenia poistenia?

Vo väčšine typických životných situácií áno (napr. vypovedanie poistnej zmluvy v zákonnej dvojmesačnej lehote po uzavretí poistnej zmluvy, neudelenie odkladu z dôvodov, ktoré klient nemohol ovplyvniť). V niektorých situáciách (napr. nenastúpenie na pobyt z dôvodov, ktoré klient nemohol ovplyvniť) sa však vrátená suma znižuje o tzv. storno poplatok, ktorý slúži na pokrytie nákladov poisťovateľa spojených so vznikom a správou poistenia.

Potrebujem doklad o zaplatení poistného, kde ho nájdem?

Potvrdenka o zaplatení je súčasťou poistnej zmluvy. Nájdete ju v spodnej časti pojistnej zmluvy. 

Co znamená slovo repatriace? 

Repatriácia znamená prevoz chorého poisteného alebo jeho telesných pozostatkov do štátu, ktorého cestovný doklad vlastní alebo kde má povolený pobyt.

Aké ošetrenia nie sú hradené z poistenia?

Privolanie záchrannej služby je kryté v prípade bezprostredného ohrozenia života (kolaps, epileptický záchvat, úraz, pôrod). Poisťovňa nehradí návštevu lekára napr. za účelom odstránenia kliešťa. Odporúča sa navštíviť lekáreň, kde sú k dispozícii pomôcky a prípravky na tento účel.