Komplexné zdravotné poistenie pre cudzincov

 • Priaznivá cena za osvedčenú službu
 • Poistenie je vhodné najmä pri dlhších pobytoch cudzincov
 • Poistenie kryje náklady na komplexnú starostlivosť v slovenských zdravotných zariadeniach 
 • Poistenie sa vzťahuje na celé územie Slovenskej republiky a krajiny Schengenu 
 

 

Ako funguje poistenie?

 

Sjednání online

1

Poistenie si môžete dohodnúť online na našej webovej stránke, na našej pobočke alebo u nášho licencovaného partnera.

smluvní zařízení

2

V prípade zdravotných problémov by ste mali prednostne navštíviť zmluvné zdravotnícke zariadenie, ktorého zoznam nájdete na webovej stránke.

placení

3

Náklady na zdravotnú starostlivosť uhrádza poisťovňa so zmluvným lekárom alebo zmluvným zdravotníckym zariadením sama (zubné ošetrenie sa uhrádza v hotovosti).

 

Čo zahŕňa poistenie?

 
Obsah poistenia Komplexní zdravotní pojištění cizinců
PREMIUM
Komplexná zdravotná starostlivosť ok
Akútne lekárske ošetrenie ok
Celkový poistný limit 60 000 EUR
Limit plnenia na jednu poistnú udalosť 40 000 EUR
Limit pre repatriáciu 10 000 EUR
Asistenční služby zdarma, vrátane služby TeleMedic *** ok
Akutní zubní ošetření* 50 EUR
Preventivní prohlídky ok
Léky předepsané lékařem v rozsahu veřejného pojištění ok
Splňuje zákonné podmínky pro pobyt cizinců na území SR ok
Těhotenství a porod MAMIČKA možnosť dodatočného poistenia
Stomatológia** možnosť dodatočného poistenia
Šport možnosť dodatočného poistenia

* Upozorňujeme, že celkový limit plnenia za akútne ošetrenie stomatológom je 50 EUR.

** Úhrada nákladov nutnej a neodkladnej a preventívnej stomatologickej starostlivosti s limitom 200 EUR.

*** TeleMedic je súčasťou zmlúv s poistnou dobou 12 mes. a dlhšo.

Privolanie záchrannej služby je kryté v prípade bezprostredného ohrozenia života (kolaps, epileptický záchvat, úraz, pôrod).
Poisťovňa nehradí napr. návštevu lekára za účelom odstránenia kliešťa. Odporúča sa navštíviť lekáreň, kde sú k dispozícii pomôcky a prípravky na tento účel.

Komplexní zdravotní pojištění cizinců

Komplexné zdravotné poistenie pre cudzincov

Vychádza z dlhodobých skúseností s poistením cudzincov

Uzavrieť on-line

 

Prečo si vybrať toto poistenie

 

 

 • Splňuje legislativu

  Spĺňa zákonné podmienky pre pobyt cudzincov v Slovenskej republike

 • ošetření

  Ošetrenia v zmluvných zariadeniach

 • shengen

  Zahŕňa aj neodkladnú a pohotovostnú starostlivosť v schengenskom priestore

 • limit

  Celkový limit plnenia do 60 000 EUR

 • odp

  Možnosť pripoistenia MAMIČKA

 • smluvní zařízení

  Kvalitná a dostupná sieť ordinácií

Čo vás najviac zaujíma

Aký je rozdiel medzi komplexným zdravotným poistením cudzincov a poistením nevyhnutnej a neodkladnej starostlivosti pre cudzincov?

Komplexné zdravotné poistenie pre cudzincov je určené najmä pre tých, ktorí sa dlhodobo zdržiavajú na území Slovenskej republiky a majú záujem o komplexnú zdravotnú starostlivosť v zmluvných zdravotníckych zariadeniach, spravidla bez priamej úhrady poplatkov za ošetrenie. V rámci tohto poistenia je možné uzatvoriť pripoistenie pre prípad tehotenstva alebo pripoistenie dieťaťa do jedného roka. Poistenie nevyhnutnej a neodkladnej starostlivosti sa vzťahuje len na akútne ošetrenie a vyhľadávajú ho najmä tí, ktorí plánujú pobyt v Slovenskej republike do 3 mesiacov.

Existujú situácie, na ktoré sa toto poistenie nevzťahuje?

Toto poistenie nie je možné uplatniť v prípade tzv. zdravotnej turistiky (t. j. úmyselného vycestovania do Slovenskej republiky za účelom čerpania zdravotnej starostlivosti), ak je fyzická osoba účastníkom verejného zdravotného poistenia Slovenskej republiky, a nie je možné ho uplatniť na choroby a úrazy, ktoré vznikli pred uzatvorením poistnej zmluvy. Poistenie sa ďalej nevzťahuje na zákroky, ktoré nie sú medicínsky alebo právne akceptované, a nevzťahuje sa ani na škody spôsobené úmyselne, škody spôsobené porušením liečebného postupu alebo v prípade zavinenia alebo spoluzavinenia. Poistenie sa nevzťahuje na škody (výnimkou sú úrazy) vzniknuté v dôsledku požitia alkoholu, drog a iných psychotropných látok, na fyzioterapeutickú liečbu, ktorá nie je nevyhnutná na odstránenie bezprostredných zdravotných komplikácií, a na kozmetické a estetické operácie, ktoré nie sú súčasťou liečby.

Môže môj partner uzavrieť toto poistenie za mňa?

Áno, je to možné. Osoba dojednávajúca poistenie bude v zmluve uvedená ako poistník a osoba, na ktorej meno je zmluva uzatvorená, bude poistený. Poistník bude k uzatvoreniu zmluvy potrebovať svoj doklad totožnosti, ako aj údaje o poistenej osobe (jej celé meno, dátum narodenia, štátnu príslušnosť, číslo pasu a adresu, na ktorej sa bude zdržiavať v Slovenskej republike).

Musí byť cudzinec v Slovenskej republike povinne zdravotne poistený?

Áno, je. Cudzinci si môžu vybrať z dvoch druhov poistenia: verejné zdravotné poistenie alebo komerčné zdravotné poistenie. Slovenské verejné zdravotné poistenie sa vzťahuje na osoby bez ohľadu na štátnu príslušnosť s trvalým pobytom v Slovenskej republike a tiež na osoby, ktoré nemajú trvalý pobyt v Slovenskej republike, ale sú zamestnané v spoločnosti so sídlom v Slovenskej republike. Ak osoba nespĺňa ani jednu z týchto podmienok, musí sa poistiť v komerčnom zdravotnom poistení.  Obe poistenia sú pre udelenie víza akceptovateľné.

Som cudzinka žijúca na Slovensku, ktorá plánuje otehotnieť alebo už je tehotná. Existuje pre mňa nejaká možnosť poistenia?

Áno, poisťovňa Maxima ponúka týmto ženám doplnkové poistenie MAMIČKA v rámci Komplexného zdravotného poistenia pre cudzincov. Viac informácií získate na pobočke poisťovne Maxima.

Zdravotné poistenie pre cudzincov si môžete vybaviť online. Ako to funguje?

V tomto prípade sa poistná zmluva vytvorí po zaplatení poistného a všetky potrebné dokumenty dostanete na svoj e-mail. Proces uzatvorenia zmluvy je jednoduchý, stačí postupovať podľa pokynov na stránke v jazyku, ktorý vám najviac vyhovuje.

Aké ošetrenia nie sú hradené z poistenia?

Privolanie záchrannej služby je kryté v prípade bezprostredného ohrozenia života (kolaps, epileptický záchvat, úraz, pôrod). Poisťovňa nehradí napr. návštevu lekára za účelom odstránenia kliešťa. Odporúča sa navštíviť lekáreň, kde sú k dispozícii pomôcky a prípravky na tento účel.

Ako môžem zmeniť/opraviť svoje zmluvné údaje?

 

Ak potrebujete zmeniť alebo opraviť údaje na zmluve, je nutné vyplniť Žiadosť o zmenu na poistnej zmluve zdravotného poistenia cudzincov a odoslať na adresu poisťovne: Maxima pojišťovna a. s., Italská 1583/24, 120 00 Praha 2 – Vinohrady, na e-mail info@maxima-as.cz  alebo prostredníctvom Vášho sprostredkovateľa.

Aké sú dôvody zániku poistenia?

Zdravotné poistenie cudzincov môže zaniknúť z viacerých dôvodov. Konkrétne ide o uplynutie poistnej doby definovanej v poistnej zmluve, úmrtie poistenca, ukončenie pobytu alebo vyhostenie poistenca zo Slovenskej republiky, získanie verejného zdravotného poistenia alebo odstúpenie od poistnej zmluvy. Tieto situácie sú konkrétne popísané vo Všeobecných poistných podmienkach.

Ako môžem ukončiť zmluvu?

 

V tomto prípade je nutné vyplniť Žádost o zrušení smlouvy zdravotního pojištění. Vyplnený formulár odošlite na e-mail info@maxima-as.cz, na adresu: Maxima pojišťovna a. s., Italská 1583/24, 120 00 Praha 2 – Vinohrady alebo prostredníctvom Vášho sprostredkovateľa.