Nachádzate sa tu

Škody z poistenia schopnosti splácať a poistenia osobných vecí a zneužitia karty Home Credit Slovakia

V živote nás môže stretnúť celý rad nepríjemných udalostí, kedy jednoduché vybavenie poistnej udalosti môže tieto situácie zmierniť.

Poistnú udalosť oznamujte bez zbytočného odkladu. Kontakty sú uvedené vo formulári Oznámenie poistnej udalosti, ktorý nájdete v spodnej časti tejto stránky.

Informácie týkajúce sa Vašej poistnej udalosti sa dozviete na tel. čísle: +421-2-32 195 598 alebo na e-mailovej adrese: hc@maxima-as.cz