Poistenie elektronických zariadení O2

 

Poistenie elektronických zariadení O2

Ak sa vám poškodí poistené zariadenie, prineste ho do ktorejkoľvek O2 predajne. Náš asistent pošle poškodené alebo vadné zariadenie do servisu. Následne vás bude kontaktovať Poisťovňa kvôli nahláseniu poistnej udalosti. V prípade uznania poistnej udalosti vaše zariadenie opravíme a náklady na opravu uhradí poisťovňa a to až do výšky časovej ceny.

Pokiaľ je zariadenie poškodené alebo vadné natoľko, že nie je možné ho opraviť, alebo náklady na jeho opravu sú vyššie ako časová cena zariadenia, dostanete SMSkou zľavový kód na nákup nového zariadenia.

V prípade uznania poistnej udalosti pre poistné zmluvy uzatvorené od 2.11.2022 zákazník nehradí spoluúčasť. V prípade poistných zmlúv uzatvorených do 1.11.2022 sa zákazník podieľa na škode spoluúčasťou, čo je suma o ktorú sa výška poistného plnenia znižuje.

Stav riešenia vašej škodovej udalosti je možné preveriť na telefónnom čísle +421 222 111 555 a to každý pracovný deň od 8.00 do 18.00 hod.