Nároky cudzincov na zdravotné poistenie

 

Hlásenie poistných udalostí v rámci poistenia cudzincov

Tieto informácie sú určené pre klientov, ktorí zaplatili za ambulantnú liečbu v hotovosti!

Dokumenty potrebné na likvidáciu:

Pre úspešné vybavenie vašej poistnej udalosti zašlite potrebné dokumenty na adresu poisťovne:
Maxima pojišťovna a.s.
LPU
Italská 1583/24
120 00 Praha 2 Vinohrady

Pre ostatné prípady ošetrenia v zdravotníckych zariadeniach (napr. akútné stavy, úrazy) je nutné kontaktovať Asistenčnú službu EuroCross: +421 232 114 081.

Informácie pre zdravotnícke zariadenia:
Faktúry za vykonané zákroky vrátane lekárskych správ by sa mali zasielať poisťovni: 
Maxima pojišťovna a.s.
LPU
Italská 1583/24
120 00 Praha 2 Vinohrady