Nachádzate sa tu

Hlásenie škôd z poistenia cudzincov

Informácie pre klientov:

Len v prípade ambulantného ošetrenia, za ktoré klient zaplatil.

Dokumenty potrebné k vyhotoveniu likvidácie:
  • vyplnené oznámenie škodovej udalosti zo zdravotného poistenia cudzincov TU
  • lekárska správa
  • originály dokladov o zaplatení
  • číslo bankového účtu, na ktorý má byť poistné plnenie poukázané

Všetky dokumenty je potrebné zaslať na adresu poisťovne:

Maxima poišťovna, a.s.
Likvidácia poistných udalosti
Italská 1583/24,
120 00 Praha 2, Vinohrady

Pre ostatné prípady ošetrenia v zdravotníckych zariadeniach (napr. akútné stavy, úrazy) je nutné kontaktovať Asistenčnú službu EuroCross: +421 232 114 081.

INFORMÁCIE PRE ZDRAVOTNÍCKE ZARIADENIA:

Faktúry za vykonané zákroky, vrátane lekárskych správ zasielajte prosím na adresu: LPU@maxima-as.cz.

Alebo na adresu poisťovne: 

Maxima poišťovna, a.s.
Likvidácia poistných udalosti
Italská 1583/24,
120 00 Praha 2, Vinohrady