Poistenie schopnosti splácať k úverom a kartám Home Credit

 • Nepridávajte si ďalšie vrásky starosťami o splátky, keď ochoriete alebo prídete o príjem.
 • Úhrada za poistenie je súčasťou mesačnej splátky úveru.
 • V prípade invalidity alebo úmrtia je plnený zostatok dlhu.
 • Pri pracovnej neschopnosti, strate príjmu, hospitalizácii alebo pri dlhodobom ošetrovaní člena rodiny vám poisťovňa vyplatí až 12 splátok úveru.

Ako funguje poistenie?

 

Poistnú udalosť oznamujete bez zbytočného odkladu.

1

Poistnú udalosť oznamujete bez zbytočného odkladu. 

Odklad splatky

2

Odklad splátky znamená posunutie splatnosti riadnej splátky vášho úveru o jeden kalendárny mesiac. Odklad je možný len u balíčka MAXIM+ a MAXIMmini.

Popište

3

Vyplňte Oznámenie poistnej udalosti a zašlite s prílohami na adresu:
Maxima pojišťovna, a.s.
Rajská 15
811 01 Bratislava

nebo na e-mailovou adresu HC@maxima-as.cz

 

Balík poistenia MAXIM+, MAXIM a MAXIMmini

 

Poisťovňa kryje Balík 
MAXIM+
Balík
MAXIM
Balík
MAXIMmini
Pracovná neschopnosť

trvajúce viac ako 29 dní, až 12 splátok

ok ok fail
Strata príjmu 

trvajúca dlhšie než 29 dní od registracie na úrade práce
plnenie až 12 splátok 

ok ok fail
Hospitalizácia

trvajúca dlhšie než 2 dni plnenie až 12 splátok

ok ok fail
Dlouhodobé ošetřování člena rodiny

trvajúca dlhšie než 29 dní plnenie až 12 splátok

ok fail fail
Invalidita 

plnený zostatok dlhu

ok
50 % a viac
ok
70 % a viac

ok
70 % a viac

Úmrtí

plnený zostatok dlhu

ok
 
ok
(úmrtie iba
následkom úrazu)
ok
 

Home Credit môže okamžite pomôcť 
odložením splatnosti jednej najbližšej splátky úvěru.

ok fail ok
Sazba (z mesačnej splatky úveru) 8,90%
zo splátky úveru 

5,90%
zo splátky úveru

3,90%
zo splátky úveru

 

Poistenie schopnosti splácať k úverom a kartám Home Credit

Poistenie schopnosti splácať k úverom a kartám Home Credit

 

Napíšte nám

 

Prečo si vybrať toto poistenie?

 

 • Pojišťovna kryje všechny pojištěná rizika

  Ak máte balík MAXIM+, poisťovňa vám kryje aj riziká vyplývajúce z choroby alebo úrazu.

 • Pomůžeme vám se splácením úvěru

  Ak sa niečo stane, pomôžeme vám ;
  so splácaním pôžičky

 • Odklad splátky

  V prípade MAXIM+ a MAXIMmini vám môžeme okamžite pomôcť, odkladom platby.

 • Pojištění na ztrátu zaměstnání nebo hospitalizace

  Ste automaticky poistení pre prípad straty príjmu.

 • Kdykoliv je možné pojištění zrušit

  Poistenie môžete kedykoľvek zrušiť a neskôr ho jednoducho znovu dohodnúť po telefóne.

 • Pojištění platí po celém světě

  Poistenie platí na celom svete.

Čo vás najviac zaujíma

Úver som si už vybavil, ale chcel by som si ho poistiť. Ako to mám urobiť?

Stačí zavolať na našu klientsku linku +421 232 195 598. Naši operátori všetko vybavia za vás.

Jaké typy pojištění si můžu sjednat?

Pre všetky produkty si môžete uzatvoriť poistenie schopnosti splácať a pre kreditné karty poistenie osobných vecí a zneužitia karty.

Kedy musím oznámiť poistnú udalosť poisťovni?

Na nic nečekejte a spojte se s pojišťovnou hned, jak to bude možné.

Jak dlouho trvá vyřízení pojistné události?

Poisťovňa vybaví poistnú udalosť čo najrýchlejšie. Zákonná lehota na vybavenie poistnej udalosti je maximálne 3 mesiace odo dňa oznámenia.

Komu poisťovňa vyplatí peniaze v prípade poistnej udalosti?

Poisťovňa vyplatí poistné plnenie na číslo účtu, ktoré ste uviedli pri oznámení poistnej udalosti. V prípade úmrtia zašle poistné plnenie spoločnosti Home Credit, ktorá ho použije na úhradu zostávajúceho dlhu.

Hlásim poistnú udalosť, ktorá sa stala v zahraničí. Čo mám robiť, ak mám dokumentáciu v cudzom jazyku?

V takom prípade je potrebné zabezpečiť preklad do českého jazyka osobou oprávnenou na preklad úradných dokumentov.

Môžem prestať splácať úver, ak nahlásim poistnú udalosť?

Nie, splátky úveru ste povinný splácať aj po oznámení poistnej udalosti a počas trvania poistnej udalosti. Poisťovňa vám zašle poistné plnenie a vy ho potom použijete na splátky.

Kedy môžem uzavrieť toto poistenie?

Poistenie je možné dohodnúť pri podpise zmluvy o úvere alebo následne po telefonickej či písomnej dohode. V oboch prípadoch musíte splniť podmienky pre dojednanie poistenia, vybrať si poistný balík a potvrdiť všetky potrebné vyhlásenia.

Čo mám robiť, ak potrebujem zmeniť svoju poistnú zmluvu?

V takom prípade zavolajte na číslo +421 232 195 598.

Čo mám robiť v prípade poistnej udalosti?

V takom prípade musíte vyplniť príslušné Oznámenie o poistnej udalosti, ktoré nájdete v sekcii Škody  Pravdivo popíšte vznik a rozsah škodovej udalosti a spolu s požadovanými prílohami ho zašlite na adresu Maxima pojišťovna, a.s., Rajská 15, 811 01 Bratislava alebo na e-mailovú adresu HC@maxima-as.cz.

Ako môžem využiť odklad?

Poistnú udalosť (napr. pracovnú neschopnosť, stratu zamestnania) bezodkladne oznámte poisťovni na telefónnom čísle +420 542 527 528 a požiadajte o odklad platby. Vznik poistnej udalosti doložiť dokladmi, ak si ich poisťovňa vyžiada (napr. kópia potvrdenia o pracovnej neschopnosti, kópia potvrdenia o evidencii na úrade práce). Po odklade poistenia vás Home Credit bude kontaktovať s ďalšími informáciami.