Nachádzate sa tu

Poistenie nutnej a neodkladnej starostlivosti cudzincov

Poistenie je určené cudzincom žijúcim na území Slovenskej republiky, ktorým postačuje štandardná forma zdravotného poistenia. Kryje náklady spojené s akútnym lekárskym zásahom poisteného. Vzťahuje sa na lieky predpísané lekárom a zahŕňa aj akútne ošetrenie zubov.

PREMIUM - Poistenie sa vzťahuje na územie Slovenskej republiky a krajiny Schengenu. Celkový limit plnenia je vo výške 60 tis. EUR a 40 tis. EUR na jednu poistnú udalosť. Náklady na repatriáciu sú do výšky 10 tis. EUR.

  • Poistenie kryje náklady za akútne lekárske výkony nutnej a neodkladnej starostlivosti.
  • Poistenie spĺňa podmienky stanovené zákonom č. 404/2011 Z.z. o pobyte cudzincov a o zmene a doplnení niektorých zákonov na území Slovenskej republiky.
  • Celkový limit plnenia je 60 tis. EUR.
  • Poistenie nutnej a neodkladnej starostlivosti vakcináciu proti Covid-19 nezahŕňa.

Vypočítať