Poistenie Zariadenia O2

 • Poistenie je možné uzatvoriť pre nové aj použité mobilné zariadenia
 • Je možné ho dojednať na všetkých pobočkách O2 a prostredníctvom diaľkovej komunikácie
 • Výška poistného závisí na štandardnej nákupnej ceny mobilného zariadenia v aktuálnom cenníku O2
 • Poistenie sa vzťahuje na širokú škálu neočakávaných situácií

Ako môžem nahlásiť poškodenie, vadu alebo krádež?

 

Zavolejte

1

Ak sa vám poškodí poistené zariadenie, prineste ho do ktorejkoľvek O2 predajne.

Krádež

2

V prípade krádeže pripravte naskenovanú policajnú správu o krádeži a naskenované policajné potvrdenie o zablokovaní zariadenia.

Poškození

3

Ak dôjde k náhodnému poškodeniu alebo závade, na ktorú sa vzťahuje poistenie, vaše zariadenie opravíme. Ak zariadenie nie je možné opraviť alebo je odcudzené, môžete si vybrať nové zariadenie z ponuky O2, do časovej hodnoty.

 

Koľko zaplatíte za poistenie?

Cena nového zařízení Vaše měsíční pojistné
0 - 200 € 3 €
200,01 - 500 € 5 €
500,01 - 1200 € 7 €
1200,01 - 1700 € 10 €
Poistenie mobilných zariadení

Poistenie zariadení

Vaše zariadenie bude teraz v bezpečí

Kde to môžem zariadiť?

 

Kedy môžem požiadať o poistenie?

 • poškození zapříčiněno vodou

  V prípade poškodenia vodou

 • Krádež

  V prípade mechanického poškodenia alebo krádeže

 • poškození elektrickým proudem

  V prípade mechanického poškodenia elektrickým prúdom

 • V případě vady přístroje ve 3. roce pojištění

  V prípade poruchy zariadenia v 3. roku poistenia

Podrobné informácie o výrobku nájdete v poistných podmienkach.

Čo vás najviac zaujíma

Kto sa môže poistiť?

Poistenie si môžu dojednať klienti spoločnosti  O2 Slovakia, s.r.o., s uzatvorenou Účastníckou zmluvou alebo klienti, ktorí si zakúpili inteligentné zariadenie od spoločnosti  O2 Slovakia, s.r.o.

Aké sú náklady na poistenie?

Konkrétna výška prémie závisí od štandardnej nákupnej ceny mobilného zariadenia v aktuálnom cenníku O2 (pozri tabuľku).
 

Kupní cena zařízení

Měsíční pojistné

0 - 200 €

3 €

200,01 - 500 €

5 €

500,01 - 1200 €

7 €

1200,01 - 1700 €

10 €

Ako sa vypláca poistné?

Poistné sa platí mesačne v rámci pravidelného vyúčtovania. 

Ako a kde môžem uzavrieť toto poistenie?

Poistenie pre mobilné zariadenia je možné dojednať na všetkých pobočkách O2 alebo prostredníctvom vzdialenej komunikácie (O2 e-shop).

Môžem si zariadenie poistiť aj dodatočne?

Zariadenie si môžete poistiť kedykoľvek do 60 dní od jeho kúpy v O2 predajni, v Moje O2 alebo cez kontaktné centrum.

Aké prípady možno nahlásiť ako poistnú udalosť?

Krádež alebo náhodné mechanické poškodenie spôsobené pádom alebo nárazom, vodou, úrazom elektrickým prúdom alebo poruchou v 3. roku poistenia, prípadne krádežou zariadenia.

Ako sa rieši poistná udalosť?

Ak sa so zariadením niečo stane, vyrieši sa to jedným z nasledujúcich spôsobov: 

 1. Ak sa zariadenie dá opraviť, poisťovňa zaplatí všetky opravy. V rámci poistenia máte nárok na maximálne 2 opravy za 12 mesiacov.
 2. Ak sa zariadenie nedá opraviť alebo bolo odcudzené, môžete si vybrať nové zariadenie z ponuky O2 do výšky časovej hodnoty (t. j. hodnoty, ktorú mal telefón alebo tablet v čase poškodenia alebo odcudzenia). Ak sa pokazené zariadenie už nedá opraviť a vy si v rámci poistenia vyberiete nové zariadenie, poistenie končí. Samozrejme však môžete uzavrieť novú poistnú zmluvu na nové zariadenie.
Ako môžem nahlásiť poistnú udalosť?

Ak sa vám poškodí poistené zariadenie, prineste ho do ktorejkoľvek O2 predajne. Událost také můžete nahlásit v pracovných dňoch od 8.00 do 18.00 hod. na telefónnom čísle +421 222 111 555 alebo zákazníckej zóne Moje O2.

Ak budem potrebovať opraviť svoje mobilné zariadenie, budem platiť navyše?

V prípade opráv hradených z poistenia neplatíte nič navyše. Ak sa porucha nedá opraviť primeraným spôsobom alebo sú náklady neúmerne vysoké vzhľadom na skutočnú hodnotu zariadenia, môžete si vybrať nové zariadenie z ponuky O2 až do výšky časových nákladov. Časová cena je hodnota, ktorú malo poistené zariadenie v čase vlámania/krádeže. Vypočíta sa tak, že sa za každý mesiac jeho obstarania odpočítajú 3 % z jeho obstarávacej ceny, pričom táto časová cena sa znižuje najdlhšie do 25. mesiaca od počiatku poistenia. V prípade vadného zariadenia je časová cena vždy 75 %. Ak je nový model, ktorý ste si vybrali, drahší ako pôvodne používaný, rozdiel jednoducho doplatíte.

Ako môžem O2 Poistku prestať využívať?

O2 Poistka je bez viazanosti, takže poistenie môžete prestať využívať kedykoľvek. Zrušiť poistenie môžete v zákazníckej zóne Moje O2 alebo v O2 Predajni.