KOMPLEXNÉ ZDRAVOTNÉ
POISTENIE CUDZINCOV

Dojednať online

POISTENIE NUTNEJ
A NEODKLADNEJ STAROSTLIVOSTI

Dojednať online

Ďalšie pripoistenia

 

Zavolajte nám pre viac informácií
+421 949 523 254 

Komplexné zdravotné poistenie cudzincov

Je určené cudzincom žijúcim na území Slovenskej republiky, ktorí vyžadujú komplexnú formu zdravotného poistenia. Zdravotná starostlivosť je poskytovaná komplexne v zdravotníckych zariadeniach. 

  • Celkový limit plnenia je 60 tis. EUR
  • Poistenie splňuje podmienky stanovené zákonom č. 404/2011 Z.z. o pobyte cudzincov a o zmene a doplnení niektorých zákonov na území Slovenskej republiky.
  • Poistenie kryje náklady na Komplexnú starostlivosť v slovenských zdravotných zariadeniach .

VypočítaťViac informácií

Poistenie nutnej a neodkladnej starostlivosti

Poistenie je určené cudzincom žijúcim na území Slovenskej republiky, ktorým postačuje štandardná forma zdravotného poistenia. Kryje náklady spojené s akútnym lekárskym zásahom poisteného. 

  • Poistenie kryje náklady za akútne lekárske výkony nutnej a neodkladnej starostlivosti.
  • Celkový limit je 60 tis. EUR.
  • Poistenie splňuje podmienky stanovené zákonomč. 404/2011 Z.z. o pobyte cudzincov a o zmene a doplnení niektorých zákonov na území Slovenskej republiky.

Vypočítať Viac informácií

POISTENIE
HOME CREDIT

Poistenie karty vám chráni vašu kartu v prípade straty či krádeže a jej zneužitia a súčasne chráni aj vaše osobné veci.

Máte obavu, že nebudete schopní hradiť svoje pravidelné mesačné splátky? Poistenie schopnosti splácať kompenzuje výpadok vašich príjmov v neočakávaných životných situáciách.

Viac informácií