Asistenční služby

Asistenčné služby

Asistenčné služby poskytujú rýchlu pomoc a ďalšiu asistenčnú starostlivosť nielen na Slovensku, ale aj v zahraničí.
Pomocnú ruku poisteným poskytujú 24 hodín denne, 7 dní v týždni a 365 dní v roku.
Sú bežnou súčasťou napríklad cestovného, majetkového, zdravotného alebo úrazového poistenia.

 


 

Asistence EuroCross

Poskytuje nepretržitú asistenciu pre zdravotné poistenie cudzincov MaxMedical.

MaxMedical

MaxMedical
Telefon   + 421 232 114 081

 

Asistenčné služby EuroCross poskytujú svoje služby nielen v Českej republike, ale aj v krajinách schengenského priestoru.
Pomôžu vám nájsť vhodné zdravotnícke zariadenie, zabezpečiť repatriáciu klienta a prepravu jeho telesných pozostatkov.
Okrem češtiny sa dohovoríte aj po slovensky, anglicky, nemecky, francúzsky, španielsky, rusky, ukrajinsky alebo vietnamsky.