Nachádzate sa tu

Komplexné zdravotné poistenie cudzincov

Je určené cudzincom žijúcim na území Slovenskej republiky, ktorí vyžadujú komplexnú formu zdravotného poistenia. Zdravotná starostlivosť je poskytovaná komplexne v zdravotníckych zariadeniach. Vzťahuje sa na preventívnu a disperznú zdravotnú starostlivosť.

PREMIUM (od 6 do 60 rokov) - Poistenie sa vzťahuje na celé územie Slovenskej republiky a  krajiny Schengenu s celkovým limitom plnenia 60 tis. EUR, z toho náklady na repatriáciu sú maximálne do výšky 10 tis. EUR z celkového limitu. Limit plnenia na jednu poistnú udalosť je 40 tis. EUR a celkový limit plnenia za akútne ošetrenie stomatológom je 50 EUR.

  • Poistenie kryje náklady na komplexnú starostlivosť v slovenských zdravotných zariadeniach .
  • Poistenie spĺňa podmienky stanovené zákonom č. 404/2011 Z.z. o pobyte cudzincov a o zmene a doplnení niektorých zákonov na území Slovenskej republiky.
  • Celkový limit plnenia je 60 tis. EUR.

Vypočítať

 

 

Máte záujem o špeciálne pripoistenie cudzincov?

Obráťte sa na nižšie uvedené telefónne číslo a osobne si dohodnite pripoistenie, ktoré najlepšie vyhovuje vašim potrebám.

  • Komplexné poistenie - dieťa
  • Komplexné poistenie - mamička
  • Komplexné poistenie - stomatológia

+421 949 523 254